Eftersom lysrören fasas ut under året är det många industrier, verkstäder och lagerlokaler i Stockholm, Sundbyberg och Solna som valt att byta ut sin belysning.

Lägre energiförbrukning, mindre underhåll, bättre ljus och en framtidssäkrad belysnings-anläggning är några av fördelarna man får genom att byta ut sina gamla belysning.

Fördelarna är så många att du kommer fråga dig varför du inte gjort det tidigare.

Vägen till ny industribelysning är enklare än du tror – och betalar sig snabbare än vad du räknat med.

Vi erbjuder lösningar för belysning på alla höjder. Även de riktigt höga höjder är inga problem

Industrilokal med runda highbay LED-armaturer I taket

Maximera besparingen med smart belysning

En modern industribelysning bygger på LED-teknik.Förutom den lägre energiförbrukningen får du fler fördelar i form av minimalt underhåll och stora möjligheter att styra belysningen så den används mer effektivt.

Att låta det stå tänt endast där man är för tillfället har man gjort länge med närvaro- eller rörelsesensor.

Dessa har oftast styrt större sektioner med flera armaturer, till exempel en lagergång.

Dagens moderna industriarmaturer lämpar sig väl att styras mer individuellt. Det går att få en integrerad sensor i varje armatur. På så sätt kan armaturerna styras med individuellt. Armaturen behöver inte heller släckas helt mellan tillfällena den aktiveras. Istället kan man använda så kallad korridorfunktion eller grundljusfunktion som innebär att den går ner till ett neddimrat läge innan den släcks. På så sätt får du ett grundljus som gör att det inte är helt släckt kring dig, men energiförbrukningen är inte mer än 10-20% av fullt ljus.

Hur mycket sparar man på ny belysning ?

Installation av ny industribelysning kan ge så mycket som mer än 90 % energibesparing. Allt beror på befintliga belysningens effekt, antalet nya armaturer och eventuell ljusreglering.

Enklast byter man armaturer en mot en. En ny armatur ersätter en gammal och man behåller samma placering och samma funktion. Detta brukar normalt ge en besparing på 50 %.

Kan man välja belysning med en mer effektiv ljusdistribution än de gamla armaturerna kan antalet minskas. Då sjunker också den installerade effekten. Detta brukar ge ytterligare 10-20 % besparing. 

För att optimera belysningsanläggningen ännu mer är olika former av ljusreglering. Närvarosensor, tidsstyrning och dagsljusreglering kan ge mer än ytterligare 20 % besparingar.

Börja med att inventera din belysning. Ta gärna hjälp av vår checklista.

Ta tempen på din belysning

”När ska man byta belysning” är en vanlig fråga.
För att ge ett övergripande och generellt svar så är det ”när den installerade effekten överstiger 6,5 W per kvadratmeter”

I de flesta lokaler har man ganska likvärdiga parametrar för belysningskrav, installationshöjd och drifttid.

Har man idag en installerad effekt som överstiger 6,5 W per kvadratmeter kommer du att få besparingar redan från dag 1 och du ska INTE vänta med att byta armaturer.

Vi hjälper dig från start till mål

Ljusplanering

Med hjäp av en ljusplanering simuleras de nya armaturernas placering och antal i dina lokaler. Du ser bland anat hur mycket ljus du får och den installerade effekten.

Kalkyler

Hur stor blir investeringen ? Hur mycket kommer du att spara ? Hur snabbt betalar det sig ?
Vi ger dig svaren på de här frågorna

Finansiering

Genom att leasa din belysning kommer du dra nytta av dina besparingar redan från första dagen. En bra finansieringslösning gör att du inte binder upp kapital i onödan.

Låt ett proffs hjälpa dig

Kompetens och skicklighet i kombination med erfarenhet av både stora och små belysningsprojekt är nyckeln för att nå ett bra resultat i ditt belysningsbyte.

Lämna dina kontaktuppgifter så tar vi ett förutsättningslöst och kostnadsfritt samtal för att se hur vi kan hjälpa dig.