Varför ska man leasa belysning ?

ChatGPT Det finns flera fördelar med att leasa sin nya LED-belysning istället för att köpa den direkt: Sammanfattningsvis, att leasa LED-belysning kan vara fördelaktigt på grund av de lägre initiala kostnaderna, förbättrad likviditet, uppdaterad teknik, inkluderad service och underhåll samt flexibilitet

Varför ska lysrören försvinna ?

Lysrör fasas ut på grund av flera skäl, inklusive miljömässiga och tekniska faktorer. Här är några av de främsta skälen: Sammanfattningsvis fasas lysrör ut med start 2023 på grund av dess ineffektivitet, miljöpåverkan och tekniska begränsningar. LED-lampor är ett bättre alternativ eftersom de är mer energieffektiva, miljövänliga och flexibla i användningen.